Omat työkalut
Sijainti: Pääsivu

Hankemuisti.fi

KÄSIKIRJA PÄÄTTÄJILLE (ks. vasen palsta) esittelee valtakunnallisten korkeakoulujen kehittämishankkeiden tuotoksia kolmesta korkeakoulujen tulos- ja laatuvaatimusten näkökulmasta: 1. opintojen sujuvuuden parantaminen 2. tutkintojen valmiiksi saamisen tukeminen 3. opinnoista työelämään suuntautuminen

Hankemuisti.fi sivustolle kootaan tietoja valtakunnallisista korkeakoulujen kehittämishankkeista, jotka keskittyvät opintojen sujuvuuden, tutkinnon loppuunsaattamisen ja työmarkkinoille siirtymisen kysymyksiin.

Kehittämishankkeet sisältyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön kahteen kehittämisohjelmaan "Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin (Opintojen keskeyttämisen ja pitkittymisen vähentäminen, opiskelijoiden työllistymisen tukeminen sekä nuorten sosiaalinen vahvistaminen, TL2)” ja ”Osaajana työmarkkinoille (Työelämävastaavuuden parantaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa, TL3)”.

Kumpikin kehittämisohjelma on osa EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudella 2007-2013 kansallista politiikkaa täydentävää, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpideohjelmaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on 11 kehittämisohjelmaa kolmessa eri toimintalinjassa.

Näille sivuille on tiedot kerännyt Tutkinto valmiiksi ja töihin (TUVAKO) projekti, jota hallinnoi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos.

 

Tehdyt toimenpiteet